Żeliwo szare – właściwości i wpływ podstawowych składników

  1. Żeliwo szare nadal główne tworzywo odlewnicze (wprowadzenie, dane statystyczne udział żeliw w produkcji odlewów w świecie w Europie i w Polsce)
  2. Podstawowe zasady racjonalnego wytapiania żeliwa w żeliwiakach i w piecach indukcyjnych
  3. Metalurgia wytwarzania (właściwości, sterowanie mikrostrukturą i wpływ pierwiastków stopowych na mikrostrukturę z uwzględnieniem wytwarzania żeliwa wysokowęglowego)
  4. Wpływ podstawowych i stopowych pierwiastków na właściwości żeliwa. Sterowanie zarządzaniem jakością produkcji odlewów z żeliwa szarego Klasyfikacja (normy) i właściwości żeliwa szarego
  5. Zdolności do tłumienia drgań żeliwa szarego
  6. Właściwości żeliwa szarego w podwyższonych temperaturach
  7. Właściwości żeliwa szarego w niskich temperaturach
  8. Obróbka cieplna odlewów z żeliwa szarego – podstawowe informacje