O Nas

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) 

STOP jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników pracujących w przemyśle odlewniczym i w instytucjach związanych z odlewnictwem. Stowarzyszenie należy do Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Jako instytucja szkoleniowa specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń technicznych z zakresu odlewnictwa, od lat jest jest głównym dostawcą szkoleń dla przemysłu odlewniczego i posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.12/00100/2011). Warto podkreślić, że działamy nieprzerwalnie od 1936 roku.

Mamy ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu odlewnictwa, zarówno otwartych jaki zamkniętych. Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: właścicieli firm, menedżerów, pracowników oraz studentów, dla których rozwój zawodowy ma istotne znaczenie.

Przez lata STOP przeprowadziło wiele szkoleń branżowych otwartych i zamkniętych, przeszkoliło ponad 2000 pracowników. Z oferty skorzystało wiele firm, począwszy od małych, poprzez przedsiębiorstwa odlewnicze z sektora MŚP oraz duże, wiodące polskie odlewnie oraz firmy współpracujące z odlewnictwem.

Oferta szkoleniowa ulega ciągłym modyfikacjom, w celu bieżącego dostosowywania jej do zmieniających się wymagań rynku pracy i przemysłu, a jej atrakcyjności potwierdza 98% zadowolonych Klientów.
Wiele naszych szkoleń realizowanych jest również w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).