O Nas

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP)  jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników pracujących w przemyśle odlewniczym i w instytucjach związanych z odlewnictwem. Stowarzyszenie należy do Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jako instytucja szkoleniowa specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń technicznych z zakresu odlewnictwa i posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.12/00100/2011). Przez lata STOP przeprowadziło wiele szkoleń branżowych otwartych i zamkniętych. Oferta szkoleniowa ulega ciągłym modyfikacjom, w celu bieżącego dostosowywania jej do zmieniających się wymagań rynku pracy i przemysłu.