Wytapianie odlewniczych stopów żelaza w piecach elektrycznych

1. Stopy żelaza, kryteria ich jakości

2. Wytapianie stopów żelaza – teoria w zarysie

3. Przebieg procesu wytapiania stali w piecu łukowym, jego budowa i cechy charakterystyczne:

  •  materiały wsadowe i pomocnicze
  •  wytop Stali na odlewy węglowej i niskostopowej (przy różnych rodzajach sposobu świeżenia),
  •  wytop odzyskowy (odzyskowo tlenowy) stali wysokostopowej  –

4. Wytapiania żeliwa w piecu łukowym

5. Przebieg procesu wytapiania stali w piecu indukcyjnym, jego budowa i cechy charakterystyczne:

  •  przebieg wytopu stali w piecu indukcyjnym z kwaśnym wyłożeniem tygla
  •  proces zasadowy wytopu stali w piecu indukcyjnym
  •  wytapianie żeliwa w piecu indukcyjnym

6. Rozlewanie stali na odlewy Kontrola jakości stali na odlewy Kontrola jakości żeliwa

7. Zasady bezpiecznej obsługi pieców łukowych i indukcyjnych

8. Omówienie najczęściej występujących wypadków związanych z wytapianiem stali i żeliwa na piecach elektrycznych