Podstawowe rodzaje odlewania oraz klasyfikacja materiałów odlewniczych

1. Definicja materiału konstrukcyjnego.

2. Podział materiałów konstrukcyjnych na metalowe i niemetalowe. Charakterystyka ogólna materiałów metalowych

3. Właściwości użytkowe (mechaniczne i specjalne) materiału metalowego decydujące o jego zastosowaniu.

4. Ogólna charakterystyka metod wytapiania stopów metali.

5. Zarys wiadomości o  '

  •  metodach wytwarzania wyrobów z tych stopów
  •  przeróbce plastycznej
  •  odlewnictwie
  •  spawaniu
  •  obróbce skrawaniem

6. Właściwości technologiczne stopów decydujące o doborze sposobu wytwarzania wyrobów.

7. Charakterystyka porównawcza cech konstrukcyjnych części odlewanych, spawanych i kutych.

8. Charakterystyka porównawcza cech konstrukcyjnych części tłoczonych i odlewanych pod ciśnieniem.