Optymalizacja procesu produkcji żeliwa sferoidalnego

 1. Typowe zależności pomiędzy wydłużeniem i wytrzymałością dla różnych rodzajów żeliwa sferoidainego;
 2. Rynek odlewów z żeliwa sferoidalnego – główne obszary zastosowań;
 3. Rozwój produkcji żeliwa sferoidalnego, trendy, porównanie kosztów przypadających na jednostkę wytrzymałości odlewów z różnych stopów żelaza;
 4. Ograniczenia dotyczące zawartości węgla i krzemu w żeliwie sferoidalnym oraz manganu,siarki, tlenu i fosforu; Obróbka cieplna żeliwa sferoidalnego;
 5. Wpływ pierwiastków stopowych na właściwości żeliwa sferoidalnego;
 6. Wpływ pierwiastków śladowych na jakość żeliwa sferoidalnego;
 7. Podstawowe metody sferoidyzacji;
 8. Wpływ parametrów na przyswojenie (uzysk) magnezu;
 9. Modyfikacja jako istotny element procesu produkcji żeliwa sferoidalnego – materiały i metody;
 10. Kontrola procesu produkcji;
 11. Koszty produkcji żeliwa sferoidalnego;
 12. Praktyczne wykonanie wytopu żeliwa sferoidalnego oraz kontrola jego wyników, skład chemiczny, struktura, właściwości mechaniczne.