Oczyszczanie i wykańczanie odlewów

  1. Wprowadzenie w szeroko pojęty temat „oczyszczania odlewów”;
  2. Wyjaśnienie klasyfikacji maszyn służących do oczyszczania odlewów
  3. Omówienie praktycznego zastosowania metod oczyszczania odlewów
  4. Prezentacji pracy nowej generacji oczyszczarki: STEM P42,5x254W2C/WG
  5. Przedstawienie w praktyce oczyszczarek OWPK4
  6. Pokazanie możliwości stosowania różnego rodzaju ręcznych narzędzi stosowanych do oczyszczania odlewów
  7. Czyszczenie odlewów ze „stali nierdzewnej” – najczęściej napotykane problemy
  8. Omówienie możliwości skrócenia operacji oczyszczania
  9. Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w czasie oczyszczania
  10. Analiza zagrożeń wypadkowych mogących wystąpić w czasie omawianych operacji