Obsługa mikroskopu metalograficznego oraz akwizycji i analizy obrazu próbek metalograficznych