Obliczenia inżynierskie na etapie studium wykonalności odlewu i jego dopasowania do ciśnieniowej maszyny odlewniczej. Analiza rysunków, dokumentacji pod kątem szacowania kosztu produkcji