Nowoczesne technologie wykonywania form i rdzeni piaskowych

Data szkolenia: 31-03-2022 - 01-04-2022