Zgrzewanie metodą tarciową i napawanie przylgni zaworowych

1. Zgrzewanie metodą tarciową

 • Charakterystyka metody zgrzewania tarciowego
 • Zgrzewanie tarciowe z napędem ciągłym
 • Parametry zgrzewania tarciowego z napędem ciągłym
 • Zakres zastosowania zgrzewania tarciowego z napędem ciągłym
 • Zgrzewanie tarciowe inercyjne
 • Parametry i zakres zastosowania zgrzewania tarciowego inercyjnego
 • Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW,
 • Specjalne techniki zgrzewania tarciowego.

2. Napawanie przylgni zaworowych

 • Przyczyny zużycia części maszyn (podstawy tribologii)
 • Podstawy technologii napawania
 • Zasady doboru materiałów do napawania
 • Charakterystyka metod napawania
 • Przykłady napawania przylgni zaworów