Wady odlewów ze stopów żelaza – identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

 1. Wady – wiadomości ogólne, systematyka wad, normy, klasyfikacja, atlasy wad, sposoby identyfikacji bazy danych tworzone w odlewni,
 2. Wady kształtu (mechanizm powstawania, identyfikacja, przyczyny, sposoby zapobiegania)
 •  niedolew,
 •  przestawienie,
 •  uszkodzenie mechaniczne,
 •  zalewka.

3.Wady powierzchni surowego odlewu powodowane masą formierską i jakością formy (mechanizm powstawania, identyfikacja, przyczyny, sposoby zapobiegania)

 •  chropowatość,
 •  wady pochodzenia gazowego (nakłucia, pęcherze),
 •  przypalenia i wżarcia,
 •  zaprószenia i zanieczyszczenia (wtrącenia niemetaliczne),
 •  oberwania (garbów),
 •  zdarcia (erozja formy),
 •  wypchnięcia,
 •  strup,
 •  niespaw, fałda,
 •  żyłki,
 •  inne, wybrane wady powierzchni, do uzgodnienia z uczestnikami kursu

4. Wady – przerwy ciągłości (mechanizm powstawania, identyfikacja, przyczyny, sposoby zapobiegania), pęknięcia na gorąco i na zimno.

5. Wady wewnętrzne (mechanizm powstawania, identyfikacja, przyczyny, sposoby zapobiegania)

 •  porowatość skurczowa (skurczowo-gazowa),
 •  jama skurczowa,
 •  rzadzizna,
 •  zażużlenia,
 •  zapiaszczenia,
 •  zabielenia w odlewach żeliwnych,
 •  wady struktury żeliwa (w tym sferoidalnego),
 •  inne, wybrane wady wewnętrzne, do uzgodnienia z uczestnikami kursu.

6. Zjawiska zachodzące w masach formierskich a powstawanie wad odlewów Rola ciśnienia metalostatycznego w kształtowaniu jakości odlewów Nieniszczące metody wykrywania wad odlewów

7. Naprawa odlewów