Wady odlewów ze stopów metali nieżelaznych – identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania