Przygotowanie próbek metalograficznych

 1. Definicja żeliwa, wydzieleń grafitu i osnowy
 2. Omówienie podstawowych norm dotyczących żeliwa szarego
 3. Charakterystyka badań metalograficznych
 4. Wpływ czynników trawiących na obraz struktury
 5. Analiza wydzieleń oraz osnowy żeliwa szarego
 6. Metody pobierania próbek do badań metalograficznych
 7. Przygotowanie próbek do badań, w tym inkludowanie
 8. Sposoby szlifowania próbek
 9. Sposoby polerowania próbek
 10. Rodzaje odczynników trawiących i metody trawienia
 11. Ocena zgładów metalograficznych