Podstawy odlewnictwa – znaczenie odlewów w produktach finalnych