Podstawy odlewnictwa

Data szkolenia: 22-03-2024

1. Wiadomości ogólne
2. Podział stopów odlewniczych
3. Sposoby wytwarzania stopów odlewniczych
4. Wybór procesu odlewniczego
5. Konstrukcja odlewów
6. Rodzaje mas formierskich
7. Proces formowania
8. Proces odlewania
9. Oczyszczanie odlewów
10. Obróbka cieplna odlewów
11. Wady odlewnicze