Optymalizacja procesu wytapiania żeliwa w żeliwiakach

1.Podstawowe zasady konstrukcji i instalacji żeliwiaka

 •  konstrukcja żeliwiaka z chłodzeniem wodnym
 •  przekrój żeliwiaka bezwykładzinowego
 • żeliwiak z dwoma rzędami dysz (dwurzędowy)

2.Czynniki decydujące o wyborze systemu wytapiania żeliwa w żeliwiaku

 • systemy budowy sterowania i kontroli dmuchem w żeliwiakach

– wymagania dotyczące objętości i ciśnienie powietrza dmuchu w żeliwiakach z gorącym dmuchem (1000°F) chłodzonych wodą

– wymagania dotyczące objętości i ciśnienie powietrza dmuchu w żeliwiakach z wykładziną

– rodzaje i charakterystyki dmuchaw

– zasada kontroli ilości i ciśnienia powietrza dmuchu

 •  systemy kontroli i sterowania emisją

3. Wykładzina ogniotrwała żeliwiaka: materiały, kontrola, naprawy (torkretowanie), zasady prawidłowych napraw

 •  specjalne materiały i kształtki stosowane w różnych częściach (strefach) żeliwiaka

4. Zagadnienia energetyczne procesu spalania w żeliwiaku

 •  strefy żeliwiaka
 •  wartości energetyczne spalania

 

5.Powietrze dmuchu

 • wzbogacenie dmuchu w tlen, mechanizm i kinetyka wzbogacania, efekty wzbogacania
 •  wzbogacenie dmuchu w tlen w żeliwiaku z dwoma rzędami dysz

6. Żeliwiak z gorącym dmuchem

 •  potencjalne możliwości oszczędności energii
 •  generalne zasady konstrukcji żeliwiaka z gorącym dmuchem

7. Zasady budowy trzonu żeliwiaka

8. Zasady wyboru i kontroli wysokości koksu kotlinowego

9. Zagadnienia ekonomiki procesu żeliwiakowego

10. Odsiarczanie żeliwa w żeliwiaku