Ocena struktury po hartowaniu

  1. Zagadnienie hartowania, wpływu operacji hartowania na strukturę materiału,
  2. Wpływ wielkości ziarna na własności wytrzymałościowe oraz na udarność i skrawalność metali i stopów metali,
  3. Zjawisko drobno- i gruboziarnistości stali,
  4. Metody określania wielkości ziarna (porównawcza, zliczania ziarn Jeffries’a, planimetryczna),
  5. Oddziaływanie pierwiastków stopowych na skłonność austenitu do rozrostu ziarna,
  6. Określenie wpływu obróbki cieplnej na wielkość ziarna,
  7. Metodyka przygotowania zgładów,
  8. Metodyka badań mikroskopowych.