Ocena struktur metalograficznych żeliwa szarego i sferoidalnego. Przygotowanie próbek metalograficznych

Data szkolenia: 28-03-2024

1. Charakterystyka badań metalograficznych.
2. Wpływ czynników trawiących na obraz struktury.
3. Analiza wydzieleń oraz osnowy żeliwa szarego.
4. Metody pobierania próbek do badań metalograficznych.
5. Przygotowanie próbek do badań – w tym inkludowanie.
6. Sposoby szlifowania próbek.
7. Sposoby polerowania próbek.
8. Rodzaje odczynników trawiących i metody trawienia.
9. Ocena zgładów metalograficznych.