Ocena struktur metalograficznych żeliwa szarego

  1. Definicja żeliwa, wydzieleń grafitu i osnowy.
  2. Omówienie podstawowych norm dotyczących żeliwa szarego.
  3. Charakterystyka badań metalograficznych.
  4. Wpływ czynników trawiących na obraz struktury.
  5. Analiza wydzieleń oraz osnowy żeliwa szarego.