Obróbka cieplno-chemiczna

  1. Zapoznanie się z tematyką obróbki cieplno-chemicznej,
  2. Cel i znaczenie obróbki cieplno-chemicznej,
  3. Zjawiska adsorbcji i dyfuzji,
  4. Nowe trendy w procesach obróbki cieplno-chemicznej,
  5. Podstawowe technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich w wyniku chemicznego oddziaływania ośrodka,
  6. Charakterystyka procesu nawęglania,
  7. Charakterystyka procesu azotowania,
  8. Charakterystyka węgloazotowania,
  9. Charakterystyka dyfuzyjnego nasycania innymi niemetalami,
  10. Omówienie przykładowych procesów obróbki cieplno-chemicznej.