Naprężenia hartownicze oraz przemiany w materiale wynikające z hartowania

  1. Wady w przedmiotach obrabianych cieplnie, wady pierwotne i wtórne,
  2. Zagadnienie naprężeń hartowniczych
  3. Czynniki wpływające na naprężenia hartownicze w zakresie: postaci i rodzaju materiału, parametrów procesu,
  4. Metodyka kontroli przedmiotów obrabianych cieplnie,
  5. Przykłady wad w przedmiotach obrabianych cieplnie i ich omówienie, w szczególności w zakresie przyczyn,
  6. Metodyka projektowania wyrobów i procesów technologicznych mających na uwadze minimalizację możliwości powstawania naprężeń hartowniczych,