Metody optymalizacji namiaru wsadu dla pieców odlewniczych

  • Wyznaczanie masy wsadu dla różnych typów pieców odlewniczych.
  • Określanie składu chemicznego wsadu dla założonego składu chemicznego ciekłego metalu i typu pieca odlewniczego.
  • Metody geometryczne wyznaczania namiaru wsadu.
  • Metody analityczne obliczania namiaru wsadu.
  • Formułowanie problemu optymalizacji namiaru wsadu.
  • Metody wyznaczania namiaru wsadu optymalnego ekonomicznie.
  • Inne zadania optymalizacji wsadu: obliczanie namiaru wsadu korygującego nieprawidłowy skład chemiczny ciekłego metalu;  obliczanie namiaru wsadu z uwzględnieniem ciekłego metalu w piecu; uproszczona analiza kosztów zestawianego wsadu.
  • Praktyczna komputerowa realizacja obliczeń namiaru wsadu.