Gospodarka odpadami w odlewni

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami – nowelizacja ustawy o odpadach. Dyrektywy UE w zakresie gospodarki odpadami.

2. Rodzaje odpadów powstających w odlewniach.

3. Recykling odpadów w odlewniach:

  • regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych,
  •  przeróbka zgarów aluminiowych,
  •  recykling pyłów z procesów suchego odpylania,
  •  recykling złomu w odlewniach.

4. Zagospodarowanie odpadów odlewniczych poza odlewnią.

5. Składowanie odpadów odlewniczych – możliwości i ograniczenia.