ADI i inne nowoczesne gatunki żeliwa sferoidalnego

  1. Od wynalazku do gwałtownego rozwoju;
  2.  Główne obszary zastosowania odlewów z ADI;
  3.  Podstawowe wymogi odnośnie metalurgii i składu chemicznego;
  4.  Typowy cykl austenityzacji i hartowania z przemianą izotermiczną;
  5.  Gatunki żeliwa ADI wg norm ISO EN oraz wg amerykańskich norm ASTM;
  6.  Właściwości techniczne;
  7.  Twardość i doskonała odporność na ścieranie;
  8.  Zalety w relacji do innych tworzyw odlewniczych;
  9.  Ewolucja światowej produkcji ADI;